Referenties

Aralto ICT heeft in de afgelopen 24 jaar enkele honderden websites ontwikkeld en/of beheerd.

De eerste gemeentelijke website van de gemeente Berkel en Rodenrijs was begin deze eeuw één van de eerste aansprekende ontwikkelingen. De tweede gemeentelijke website van gemeente Bergschenhoek en een tweede website voor de gemeente Berkel en Rodenrijs (beide incl. Intranet) volgden, waarbij met wisselende communicatie-/ontwerpbureaus is samengewerkt.

Voor het Interprovinciaal Overleg, dat de gezamenlijke belangen van de Nederlandse provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ behartigt, zijn meerdere webapplicaties ontwikkeld, waaronder een website voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2003 en een Intranet. In de loop der jaren zijn meer dan 50 (sub)domeinnamen voor het IPO beheerd/gehost via servers van Aralto ICT.

De ontwikkeling van een maatwerk Dynamic Content Management System voor Kenniscentrum Europa decentraal was in 2005 een eervolle opdracht. In de loop der jaren heeft een aantal uitbreidingen plaatsgevonden, een deel van de software werd 10 jaar later in 2014 nog op een beveiligde afgeschermde omgeving door het Kenniscentrum gebruikt.

Naast de complete ontwikkeling van een aantal grotere maatwerk webwinkels voor groothandel en MKB (incl. nachtelijke synchronisaties van prijzen en voorraad met backoffice systemen) en een aantal uitgebreide maatwerk webapplicaties voor Automotive bedrijven (incl. webservices), host Aralto ICT al meer dan 15 jaar belangrijke webapplicaties en websites voor derden op servers in Amsterdam en Ede. NederlandLeeftMetWater.nl, Regelingenbank.eu, IPO.nl, Risicokaart.nl, Zwemwater.nl zijn o.a. websites/-applicaties, waarvoor Aralto ICT de hosting heeft mogen verzorgen.

BIJ12

BIJ12 werkt voor de 12 Nederlandse provincies. Onderdeel van BIJ12 is o.a. GBO Provincies, de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen, een vaste partner van de provincies. Deze unit van BIJ12 is al sinds 2008 actief en beheert meer dan 20 applicaties, waaronder geavanceerde en landelijke geo-informatiesystemen en coördineert de infrastructuur voor databeheer. Aralto ICT heeft voor GBO-provincies verschillende sites mogen hosten.

Fleetport.eu

Aralto ICT heeft een complexe meertalige webapplicatie ontwikkeld in samenwerking met Fleetport. Fleetport is een onafhankelijke poolbeheerder met 18 servicepunten verspreid over Nederland en België, die zich tot doel heeft gesteld om wagenparken voor klanten maximaal te laten renderen. Fleetport is een zogenoemde 'poolbeheerder', die via de applicatie klanten controle geeft over de kosten van en besparingen op wagenparken. Klanten beschikken naast de webinterface over gedocumenteerde webservices, zodat directe koppelingen kunnen worden gelegd met eigen back-office systemen. Er zijn tal van functies, communicatiemodule, uitgebreide vastlegging van handelingen door gebruikers, diverse rapportages, facturatiemodule etc.

Fusiewebsite en Intranet 3B-gemeenten

Ter voorbereiding op de fusie van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk tot gemeente Lansingerland is een fusie-website met bijbehorend intranet gemaakt in samenwerking met het ontwerpbureau van de gemeente Bergschenhoek.

Gemeente Bergschenhoek

Voor gemeente Bergschenhoek, inmiddels Lansingerland, is destijds een gemeentelijke website (incl. Intranet) gemaakt.

Gemeente Berkel en Rodenrijs

De eerste gemeentelijke website van de gemeente Berkel en Rodenrijs was begin deze eeuw één van de eerste aansprekende ontwikkelingen, na enkele jaren gevolgd door een tweede gemeentelijke website (incl. Intranet). Er is daarbij met verschillende communicatie-/ontwerpbureaus samengewerkt.

het IPO

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.

Voor het Interprovinciaal Overleg zijn een website voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2003 en een Intranet ontwikkeld. In de loop der jaren zijn meer dan 50 (sub)domeinnamen voor het IPO beheerd/gehost via servers van Aralto ICT.

Kenniscentrum Europa decentraal

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

De ontwikkeling van een maatwerk Dynamic Content Management System voor Kenniscentrum Europa decentraal was in 2005 een eervolle opdracht. In de loop der jaren heeft een aantal uitbreidingen plaatsgevonden, een deel van de software wordt 10 jaar later in 2014 nog op een beveiligde afgeschermde omgeving door het Kenniscentrum gebruikt.

Nederland leeft met water

De site "Nederland leeft met water" bood een schat aan informatie. Aralto ICT verzorgde jarenlang de hosting van de website.

De zware zomerbuien en de overstromingen in 2002 wezen ons opnieuw op onze kwetsbaarheid voor het klimaat en de veranderingen daarvan. Bij een stijging van de gemiddelde temperatuur van 1 graad neemt statistisch gezien de intensiteit van zware buien toe met 10 procent, aldus het KNMI. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat startte met de campagne "Nederland leeft met water", waaraan ook het KNMI een bijdrage leverde."De zeespiegel stijgt, het regent vaker en harder en we krijgen de komende jaren meer smeltwater te verwerken. Pieken en dalen in het aanbod van water in Nederland, dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt, zullen vaker voorkomen. Bovendien daalt de bodem in het westen en het noorden van het land. Met zwaardere pompen en hogere dijken alleen zullen we niet in staat zijn de toekomstige ontwikkelingen op te vangen. We moeten het water nu de ruimte geven, omdat het anders zelf de ruimte neemt", aldus de kernboodschap van de campagne.