Overheid lijkt Greenportbelangen 380 kV bewust te hebben verzwegen

1 januari 2011 Reacties uit

'Licht in de Randstad, ook na 2010 ...'Na 15 jaar lang met belastinggeld kleurenfolders gedrukt te hebben ter promotie van het www.groenblauwraamwerk2010.nl (compensatie voor VINEX-plannen, HSL etc.), misleidde de overheid haar burgers opnieuw met de publieksfolder
‘Licht in de Randstad, ook ná 2010 …’.

Geen moment is aan de bevolking gemeld dat Westlandse tuinders 60 miljoen euro per jaar misliepen door gebrek aan afvoercapaciteit.
De discussie en bezwaarprocedure Randstad 380 kV kon daarom niet op basis van feiten worden gevoerd.

‘De elektriciteit die in de centrales wordt opgewekt moet naar uw huis getransporteerd worden. TenneT heeft geconstateerd dat er in de Randstad een nieuwe hoogspanningsverbinding moet komen. Anders kan TenneT niet garanderen dat er na 2010 nog genoeg stroom in dit gebied geleverd kan worden.’

Het kwalijke zit hem in de gekozen woorden ‘nog genoeg’, suggererend dat de vraag naar stroom door particulieren tot 2010 enorm zou toenemen en problemen zou veroorzaken.
Het CBS toont de productie door WKK’s en het verbruik door particulieren (spaarlampen, leds etc.), de verhouding blijkt een factor 5, de publieksfolder is misleidend. Waarom ‘overheid’ ?

‘Niet garanderen dat er ná 2010 nog genoeg stroom voor licht (!) geleverd kan worden’, toont hoe overheden te werk gaan bij het bereiken van doelen voor Rabobank/Greenport.

Terwijl men de bevolking onvolledig informeerde, werd in dezelfde periode in andere gremia door het netwerk gesproken over een zogenaamde ‘WKK-crisis(> 250.000 results bij Google), capaciteitsproblemen bij het afvoeren van enorme overschotten van niet voor de lokale behoefte geproduceerde elektriciteit in niet zelden met subsidies gebouwde kassen.

Informatie weglaten, insinueren en manipuleren is niet erg ethisch. Normen en waarden!

Opvallend was tevens dat de CDA-staatsraad bij de Raad van State mensen met bezwaren consequent geen 2 zinnen liet afmaken en dus nauwelijks (in 2-3 dagen eigenlijk NIET) aan het woord liet en consequent afsnauwde. Dit kwam heel onevenwichtig over, aangezien de vertegenwoordigster van EZ/VROM slecht voorbereid haar standpunten keer op keer mocht blijven herhalen, totdat ze zelfs niet meer rechtop kon blijven staan (hangend over een katheder). Nederland lijkt een ‘rechtsstaat’, het belang was in dit geval zichtbaar te groot volgens velen. Had het maar vooraf gezegd, dat had veel mensen veel tijd bespaard.

Samen met andere overheden zorgt de provincie ervoor dat het gebied open blijft en mooier wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overheid blijkt onbetrouwbaar voor wat betreft beloften ter verbetering van leefomgeving, terwijl een groene leefomgeving bizar genoeg misleidend gebruikt blijft worden om winsten van Bouwend Nederland te maximaliseren. ‘U woont hier straks in het groen’ schrijven overheidsdienaren, die de dag erna alweer consequent ‘groen’ om zeep helpen.

De bevolking betaalt net als bij de A4 en A13-A16 verplicht mee aan de vernietiging van haar eigen leefomgeving.

Simpele Bezuiniging: Stop met het drukken van ‘publieksfolders’ van gemeenschapsgeld aangezien het te vaak pure misleiding is.

Milieuvriendelijke Greenport  Natuurlijke situatie

CDA verliest geloofwaardigheid met Randstad 380 kV rentmeesterschap

5 mei 2009 Reacties uit

Smalste deel ‘Groenblauw raamwerk 2010’

Bovengronds, haaks op het ‘Groenblauw raamwerk 2010’, in strijd met alle beloften en voor overvliegende vogels in het donker en bij schemer een dodelijke belemmering.

Op de plattegrond rechts is de provinciale doelstellingskaart gecombineerd met de kaart ‘Ontwerpbesluit tracé Randstad 380 Zuidring’.

Zichtbaar gemaakt is, dat gemeenten, provincie en rijk niet doen, wat zij 15 jaar lang beloofd hebben.

De ondergrondse ‘stippellijn’ is het ‘Groenblauw raamwerk’ al bijna gepasseerd, als naar het noorden (naar boven) wordt afgebogen, terwijl het doel oostelijker rechtdoor (rechts) is.

Als er ‘iets’ van alle groenblauwe verbindingsverhalen ‘waar’ is geweest, dan is het eigenlijk onlogisch om af te buigen. Als je met goede redenen toch perse een omweg wilt maken, dan is het onredelijk om tijdens die omweg het tracé bovengronds te laten komen en het haaks op de GBS langs meerdere woonwijken te voeren. Laatste stukje ook ondergronds zou dan om minstens 3 redenen beter zijn: geloofwaardigheid overheid, woonwijken mensen, GBS vogels.

Waarom is het slechte nieuwe plan zo kwalijk?

Randstad 380 kV Pijnacker

Randstad 380 kV Pijnacker

Websites, brochures, nieuwsbrieven, 15 jaar lang is de bevolking van Berkel en Rodenrijs, B’hoek en Pijnacker belaagd met overheidscommunicatie, compenserende beloften, om burgers te laten accepteren dat de open ruimte tussen de dorpen in enkele jaren verdween.

Die communicatie om burgers te informeren is 15 jaar lang betaald met belastinggeld en dat geld geef je niet uit om mensen ‘onzin te verkopen’.

Nieuwe inwoners werden via de GBS verleid tot het kopen van relatief dure nieuwbouw-woningen in een uniek stukje randstad dat open zou blijven en mooier zou worden’.

De overheid verdiende aan deze verleiding via BTW, winst- en WOZ-belasting.

De overheid verdient opnieuw (overdrachtsbelasting) als mensen het gebied willen verlaten, zodra de beloften niet worden nagekomen, een verkeerd principe.

‘Verleiden’ is prima, ‘misleiden’ niet. 

Groenblauw raamwerk 2010

Groenblauw raamwerk 2010

‘De provincie wil voorkomen dat de regio’s aan elkaar groeien …. Samen met andere overheden zorgt de provincie ervoor dat het gebied tussen de steden open blijft en mooier wordt.’ ‘De 5 deelgebieden houden hun identiteit en worden als een snoer met parels via een groenblauw lint met elkaar verbonden: de verbinding tussen het Groene Hart en Midden-Delfland.’
(bron: 15e Nieuwsbrief ‘Nieuws uit de Groenblauwe Slinger april 2007’)

In 1994, toen de provincie zich ‘ging inzetten’ voor de ‘Groenblauwe Slinger’ (GBS), was de open ruimte tussen de Berkelse ‘Weidebuurt’ en Pijnacker ‘Tolhek fase 1′ nog zo’n 3000 meter.
In 2009 is daar slechts 300 meter van over tussen de Berkelse ‘Meerpolder’ en ‘Rietlanden Pijnacker’, een wijk die op de plattegrond nota bene onder het ‘Groenblauw raamwerk 2010’ ligt en daarom door de gemeente Pijnacker zeer groenblauw is ingericht om de doelstelling op het smalste punt (zie smalste deel groene S-vorm in plaatje) nog enigszins te halen.

Hoe ziet een bovengronds 380 kV tracé eruit?

Het bovengronds hoogspanningstracé zou de hoogste bebouwde structuur worden in de omgeving. In zowel Pijnacker, als Berkel en Rodenrijs, als Bergschenhoek zijn slechts enkele bouwwerken te vinden die half zo hoog zijn.

2 x zo hoog als de dorpskerk, 2 x zo hoog als de klimmuur in Bergschenhoek, zo hoog als een flat met 21 verdiepingen. Haaks op ‘de verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart’, zo’n 20 hoogspanningskabels, een dubbel tracé, dubbele masten, het laatste beetje dorps Pijnacker en Berkel en Rodenrijs definitief ‘om zeep’ door nieuwe politici, nieuwe ambtenaren en nieuwe bestuurders met een nieuw plan zonder rekening te houden met historie en harde beloften van recente voorgangers.

Het dubbel uitgevoerde onnodig lange tracé verbindt via die hoogste bebouwde structuur in de omgeving op zo’n 60 meter hoogte de stedelijke gebieden links en rechts van de S-vormige open ruimte, volledig haaks op de hoofddoelstelling ‘open houden, uit elkaar houden en voorkomen’.

Overvliegende vogels zijn sinds de introductie van de ‘Groenblauwe Slinger’ steeds verder teruggedrongen naar een smalle corridor door aan 2 kanten de bebouwing op te laten stomen en nu dreigt de overheid, haaks op eigen consistente beloften, het smalste resterende stukje GBS via een serieuze barriere, ook in de lucht, haaks te belemmeren in plaats van te investeren in ‘eigen geloofwaardigheid en ondergronds oversteken’.